Tạo hiệu ứng chữ drop cap tuyệt đẹp với CSS3 - 2Cwebvn

Chào mừng bạn đến 2CwebVN.! 2CwebVN là blog chuyên về thiết kế và lập trình website. 2CwebVN hy vọng đây sẽ là sân chơi hữu ích cho các bạn yêu thích 2 lĩnh vực này!