Cách tạo file Zip với PHP - 2Cwebvn

* Kiểu File Tên File
2cwebvn.pdf
webnguyen.docx
hoang-hon.jpg
dong-vat.png